Gruppförsäljning

Gruppförsäljning

Våra restauranger är walk in-restauranger. Vill du besöka oss med en större grupp (över 12 personer) eller hålla privatevent hos oss, kan du kontakta oss på 

.

Vänligen meddela storleken på er grupp, vilken restaurang ni vill besöka och tidpunkten för ert besök.